Tietosuoja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste: YLEISTÄ Jefu.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. REKISTERINPITÄJÄ www.jefu.fi HN-yritys Oy Tuomitie 17 06100 Porvoo asiakaspalvelu@jefu.fi REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ Nikko Olsson, nikko.olsson@jefu.fi REKISTERIN NIMI Jefu.fi-kaupan rekisteri REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilö on rekisteröitynyt Jefukaupan asiakkaaksi, ostanut Jefukaupasta tuotteita tai osallistunut Jefukaupan järjestemään kilpailuun. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on Jefukaupan -asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Jefukaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Jefukaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Jefukaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Jefukaupalle, sähköpostitse joko asiakaspalvelu@jefu.fi tai rekisterinhoitajalle. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin: – Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä – Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan KUKA VOI KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJANNE HN-Yritys Oy:n työntekijöillä ja omistajilla on oikeus oikeus käyttää henkilötietoja eri käyttöoikeustasojen mukaisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. TIETOJEN SÄILYTYS Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
  TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut sähköpostikirjeet
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietojasi toimitetaan seuraaville yrityksille Valikoimme henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit huolellisesti. Ne saattavat olla sijoittuneena Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tässäkin tapauksessa huolehdimme lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Jefukaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Jefukaupan salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötiedoista ei ole fyysisessa muodossa olevia versioita. Tekniikka ja tietoturva Kaikki verkkokaupassa käsitelty tieto on yleisten standardien mukaan suojattu. Ulkopuoliset eivät pääse verkkokaupan tai siihen yhteydessä olevien muiden järjestelmien tietoihin käsiksi. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Henkilö- ja maksutiedot Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. COOKIET ELI EVÄSTEET Helpottaaksemme verkkosivustomme käyttöä käytämme cookieita eli ns.”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selaimesi voi tallentaa tietokoneesi kiintolevylle ja jotka helpottavat sivustomme käyttöä. Evästeiden (cookies) käyttö tulee olla sallittuna internet-selaimesta, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkokauppaa käytetään. Evästeiden käytön tarkoituksena on myös analysoida ja kehittää palveluamme! Sivustoilla on käytössä Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli. LISÄYKSET JA MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN Tätä tietosuojaselostetta on aika ajoin mukautettava käytännön tarpeita ja oikeustilan muutoksia vastaavaksi. Ole hyvä ja tutustu tähän tietosuojaselosteeseen aina kun ostat tuotteitamme tai käytät palveluitamme, jotta voit varmistua siitä, että tietosi tämän tietosuojaselosteen sisällöstä ovat ajantasaisia.   Rekisteriseloste ja tietosuoja on päivitetty 24.5.2018.